​Nieuwe drone beelden van het project Waterfront de Veene laten goed de vooruitgang zien. De contouren van de eerste huizen worden reeds beter zichtbaar en de verwachting is dat alles volgend jaar gereed is om bebouwd te gaan worden door de kopers van de kavels.

Zowel vanuit de aannemer, ontwikkelaar en overheden klinkt het enthousiasme over de voortgang. “Een uniek project, waar wij als infrabedrijf trots op zijn om de uitvoering te mogen verzorgen”, aldus de heer Zijlstra.

​De uitvoering ligt in handen van Zijlstra Infra B.V., welke in samenwerking met diverse andere partijen. Na uitvoering van het eerste gedeelte van het grondwerk zal het plangebied worden voorzien van beschoeiing. Daarna zal het tweede gedeelte van het grondwerk worden uitgevoerd. In navolging van het grondwerk zal het gebied woonrijp worden ingericht.

​Heeft u vragen over de uitvoering of bent u geïnteresseerd in de aankoop van een kavel? Neem dan contact op met R. de Graaf van TopVast.

(0416 72 50 50).