Top-Op

TopVast & Top-Op

Op diverse locaties in Nederland is TopVast actief in het optoppen van gebouwen. Optoppen is het toevoegen van één of meerdere bouwlagen aan bestaande gebouwen. Samen met VvE`s, woningcorporaties of beheerders kijken wij naar welke vorm van optoppen mogelijk is. Het optoppen van bestaande gebouwen draagt op een duurzame wijze bij aan het creëren van nieuwe woon- en werkruimte in dichtbevolkte gebieden. Dit draagt bij aan zorgvuldig ruimtegebruik en is het één van de speerpunten vanuit overheidsbeleid om te voorzien in de woningbehoefte.

Bij het optoppen van de gebouwen wordt in samenwerking met de vastgoedeigena(a)r(en) gezocht naar een passende invulling voor de toevoeging. Middels de optopping wordt voorzien in een kwaliteitsimpuls en verduurzaming van het gebouw. Daarnaast draagt het toevoegen van eigentijds vormgegeven bouwlagen bij aan de beeldkwaliteit van het bestaande vastgoed en indirect voor de omgeving. Voor de VvE worden stijgende VvE-kosten en mogelijke eenmalige bijdragen voorkomen. Door de toevoeging wordt de VvE uitgebreid en is er een groter draagvlak voor de maandelijkse kosten.

Bent u zelf eigenaar of beheerder van een (appartementen)gebouw en zou het optoppen voor u een uitkomst zijn. Neem contact met ons om de mogelijkheden te bespreken. Na een inventarisatie van het gebouw en de wensen stellen we een plan van aanpak op en met instemming van de betrokken partijen gaan we graag aan de slag om deze toegevoegde waarde te creëren!

 

Vragen of samenwerken? Neem dan contact met ons op

Voorbeelden

Voor wie?

Voor VvE’s

Een gebouw onderhouden kost geld. Wil je ook renoveren of verduurzamen? Dan zijn de kosten vaak nog hoger. Hierdoor wordt (groot) onderhoud vaak uitgesteld. De oplossing is optoppen! Door nu actie te nemen kunnen stijgende kosten en eenmalige bijdragen worden voorkomen.

Door optoppen realiseer je een nieuw dak en creëer je meer woningen. Hierdoor wordt de VvE uitgebreid en is er een groter draagvlak voor de maandelijkse kosten. Tegelijkertijd kijken we naar andere mogelijkheden om het gebouw te verduurzamen. Bijvoorbeeld door isolatie, zonnepanelen of (ver)nieuwing van de entree etc.

Voor woningcorporaties | zakelijk

Heeft jouw bedrijf duurzame ambities of vooruitstrevende klimaatdoelen? Die gaan we halen. Samen realiseren we een fijne woonruimte of comfortabel kantoor op een duurzame en rendabele manier. Top-op ontzorgt hierin van A tot Z.

Samen inventariseren we welk deel van het gebouw geschikt is voor optoppen, renovatie, verduurzaming en/of verhuur.

Hoe werken wij?

We starten met een kennismaking. Hoe ziet het gebouw eruit en wat is de wens? Daarna kijken we naar de bouwtekeningen. Wat is er mogelijk?

Samen maken we een plan van aanpak en vragen we de vergunningen aan. Hebben we van iedereen een ‘Go’? Dan starten we met bouwen!

Na de oplevering staan we ook klaar voor de nazorg.