Hoek van Holland

De kust van Hoek van Holland kent een rijke historie en is een uniek kustgebied met groot potentieel. Een unieke ligging tussen de duinen, de polder, de kassen en de Waterweg, hier komen mensen bij elkaar om te genieten van de plek waar landschap en recreatie samenkomen. Het doortrekken van de metro tot op het strand is de directe aanleiding om dit perspectief nader te verkennen. Met de juiste aanpassingen en aanvullingen kan Hoek van Holland op de kaart worden gezet als vierseizoenenbadplaats met een eigen identiteit. Door het ontwikkelen van alle planaspecten zal het gebied een toegevoegde waarde zijn voor de regio Rotterdam en de Nederlandse kust.

In 2018 is door ons ontwerpteam in samenwerking en in overleg met de stakeholders gewerkt aan een ambitiedocument. Een kwalitatief hoogwaardige recreatieve gebiedsontwikkeling wordt in hoofdlijnen geschetst. Het plangebied betreft de Zeekant, het Zeeplein en het grondgebied tussen de Badweg en Noorderpier, de Zuidwesthoek van Dixhoorn. Het ambitiedocument heeft als doelstelling: Een duurzame, attractieve en veelzijdige vierseizoenenbadplaats.

Project

Hoek van Holland

Plaats

Rotterdam

Gemeente

Rotterdam

Ontwikkeling

TopVast B.V., Zuidwest HvH B.V.

Architecten

Ben Kuipers, Jos van de Lindeloof, Evert Pronk

Realisatie

Makelaar

Categorie

In ontwikkeling

Tags

appartementen, eigen identiteit, Holland, Kust, Rotterdam, woningen

3